MUSE

Con người mà,  cơ bản xong phần “con” thì mới tới phần “người”. Và vì thế cái còn lại ở đây có thể là sự quan tâm, hoặc cũng có thể là lưu luyến.

Read More
MR BLANC Comments
MARTINI BLUE

6.00pm

Tôi về nhà và sửa soạn cho cuộc hẹn sắp tới. Không biết đây là cuộc hẹn thứ bao nhiêu nữa. Không hề excited, nhưng cũng không hề lo lắng, tôi tự tin biết mình cần làm gì. Thế mới biết trải nghiệm là một thứ đắt giá. Và một khi trải nghiệm đủ nhiều, mọi thứ khác chỉ mang tính thêm thắt.

Read More
MR BLANCComment
THE LOST

Sự ra đi của ai đó thân thiết, tôi biết là điều khó tránh khỏi. Và thông thường tôi vẫn tự dặn lòng phải thật cứng rắn nếu nó có xảy đến. Nhưng đứng trước sự mất mát lớn và đột ngột như này, bản thân cũng khó mà kìm lòng.

Read More
MR BLANCComment
WAS CLOSE, YET TOO FAR

Bạn có thể đặt 1 đồng hay 1 triệu đồng, điều đó không quan trọng. Ai nắm chắc và hiểu tâm lý đối phương sẽ là người chiến thắng, cái luật duy nhất bạn cần biết.

Read More
MR BLANC Comments