TÌNH YÊU

Đàn ông hay đàn bà, chúng ta đều có một ước muốn là gặp được người mình yêu, và yêu hết mình với người đó.

Read More
MR BLANCComment
MUSE

Con người mà,  cơ bản xong phần “con” thì mới tới phần “người”. Và vì thế cái còn lại ở đây có thể là sự quan tâm, hoặc cũng có thể là lưu luyến.

Read More
MR BLANC Comments