Posts tagged London
THÁNG 10/2014 - CASINO

Ở London, các khu vực sẽ được chia theo zone. Trung tâm London nơi sầm uất nhất với đầy đủ tất cả những gì mà một thành phố có thể cung cấp được gọi là Zone 1, các khu vực xa hơn được gọi là Zone 2, 3, 4, 5, 6. Có tổng cộng 6 zone cho London và vùng lân cận.

Read More
THÁNG 9/2014 - ARRIVAL

Và đúng như một thằng nhà quê lên tỉnh, tôi nhờ một cô bạn cũ đã từng quen ở Hà Nội hiện đang du học ở London dẫn đi xung quanh và hướng dẫn sử dụng những phương tiện công cộng, những dịch vụ và địa điểm căn bản quanh thành phố.

Read More